موسسه هوش و استعدادیابی امیدفردا

جهت رویت رونداموزش(فیلم و عکس روزانه) به آدرس زیرمراجعه فرمایید:

 http://www.facebook.com/omidfarda1375

 

www.omidfarda.net             mail : omidfarda1375@yahoo.com

www.omidfarda.com                                          

www.omidfarda.ir                                          

مرکز کودکان امید فردا - دکتر زهرا رضابخش


موسسه پژوهشی آموزشی هوش و استعدادیابی امید فردا با مجوز رسمی
2
اطلاعات 88363434--- sms09398092422 -sms 

دفتر مرکزی موسسه هوش و استعدادیابی :م1:شهرک غرب .فاز 4.   بزرگراه یادگار . بالاتر از دادمان . نبش گلرخ

م2: شهرک غرب  .فاز 4 - انتهای سپهر - گلبرگ 3 - گلرخ

شهرک غرب .فاز 4.  دادمان.روبروی بیمارستان آتیه . بوستان . نبش گلستان. پ بک88099096

 شهرک غرب . بزرگراه یادگار امام. بالاتر از دادمان . نبش گلرخ 88363434
آدرس مدرسه زبان امید فردا : شهرک غرب . خیابان دادمان(پونک باختری)روبروی خیابان فلامک . خیابان فخار مقدم . 7 88092422-8092462-88363434
  شهرک غرب .فاز 4. یادگار . بالاتر از دادمان . نبش گلرخ
88363434 -88374042-88374043